Plebiscyt na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2013

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie bierze udział w plebiscycie na Najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich 2013, organizowanym przez redakcję Dziennika Polskiego. Szczegóły na stronie

www.dziennikpolski24.pl

Poniżej parę podsumowujących słów o Stowarzyszeniu i dokonaniach jego członkiń w ostatnim czasie .

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie powstało na bazie działającego od lat 50 XX-go wieku, Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koło Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie to organizacja o bogatych tradycjach, która prężenie działała przez kilkadziesiąt lat. Aby w móc w pełni wykorzystać szanse jakie obecnie stoją przed organizacjami pozarządowymi, w roku 2011 członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie rozpoczęły starania o uzyskanie osobowości prawnej. Zwieńczeniem tych wysiłków było zebranie powołujące do życia Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie i w konsekwencji uzyskanie w grudniu 2011 roku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to duży sukces, ponieważ Stowarzyszenie jest pierwszym Kołem Gospodyń Wiejskich w gminie Myślenice z osobowością prawną.

Obecnie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie skupia 36 pań w różnym wieku (od ok. 20 do 80 lat), które chcą inwestować w ludzi, tworzyć miejsca pracy i dbać o rozwój regionu. Cele te głogoczowskie gospodynie realizują poprzez rozwijanie swoich pasji, wprowadzanie produktów lokalnych na rynek i budowanie tożsamości Głogoczowa. Prezesem i zarazem Liderem Stowarzyszenia jest pani Agnieszka Węgrzyn.

Dokonania:

– Już w pierwszych trzech miesiącach swej działalności Stowarzyszenie pozyskało 9 tyś zł dotacji w Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej na projekt „Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje”. Projekt ten był realizowany we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Głogoczowie. W ramach projektu członkinie Stowarzyszenia zakupiły m.in. 12 strojów ludowych (spódnica, zapaska, bluzka, chustka) nawiązujących do tradycji głogoczowskich, wykonały także w ramach warsztatów, pasujące do strojów filcowe korale. Stroje zostały wykonane na podstawie rysunków i opisów wykonanych przez etnografów. Ryciny te udostępniło Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach. Kupiono także 12 strojów krakowskich do Przedszkola Samorządowego w Głogoczowie. Zwieńczeniem projektu był ”Jarmark Ludowy” na którym zaprezentowano wyniki prac warsztatowych realizowanych w ramach projektu przez dzieci przedszkolne (przedstawienie „Na krakowskim rynku”, rysunki na szkle, kwiaty z bibuły) i gospodynie (występ z piosenkami ludowymi). Całkowity dochód z imprezy (ponad 6 tyś zł) został przekazany na zakup mebelków do jadalni w Przedszkolu.

– Kolejnym realizowanym obecnie przez Stowarzyszenie projektem jest „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”. Na jego realizację Stowarzyszenie pozyskało z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 102 tyś zł. Jest on realizowany w partnerstwie z Gminą Myślenice. Projekt ten ma na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej w Głogoczowie poprzez integrację działalności społeczno-ekonomicznej mieszkańców wokół idei wioski tematycznej oraz budowanie partnerstwa lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i samorządu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Głogoczowie. W jego ramach mieszkańcy Głogoczowa na podstawie analizy potencjału społeczno-historycznego miejscowości stworzyli temat przewodni „Głogoczów-wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży”, zdobyli także wiedzę o miejscowościach tematycznych, oraz ekonomii społecznej. Obecnie trwają prace nad grą terenową mówiącą o historii Głogoczowa, oraz produktami lokalnymi. Członkinie Stowarzyszenia obyły w lutym trzydniowe szkolenie dot. produktów lokalnych, w najbliższym czasie wezmą udział w 4 warsztatach rękodzielniczych, których efektem będą produkty nawiązujące do tematu przewodniego Głogoczowa. Zwieńczeniem projektu będzie wielka impreza, która odbędzie się 25 maja 2013 roku w Głogoczowie. Będzie miała ona na celu promocję tematu przewodniego Głogoczowa, gry terenowej i produktów lokalnych przygotowanych w ramach projektu. Ponadto Stowarzyszenie w ramach w/w projektu wydało w grudniu 2012 książkę kucharską pt „Święta w Głogoczowie, czyli pierwsza książka kucharska Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie”, kupiło także komputer i drukarkę. Prowadzi także swoją stronę internetową www.starastrona.gospodynieglogoczow.pl

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, wspierającą budowanie lokalnego partnerstwa. W ramach realizowanego obecnie projektu „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej” przewiduje się wręcz podpisanie oficjalnego dokumentu o współpracy partnerskiej w ramach „Głogoczowa – wsi jak dzwon”. Najlepiej jednak dokonania Stowarzyszenia odzwierciedla ilość instytucji i organizacji z którymi głogoczowskie gospodynie na co dzień współpracują, są to m.in.:

– Gmina Myślenice (współpraca partnerska przy realizacji projektu „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”)

– OSP Głogoczów (wspólne „Opłatki”, pomoc przy organizacji imprez tj. sylwester);

– Dom Kultury (inwestycje w pomieszczenia WDK – nowe meble do użytkowanych wspólnie pomieszczeń, pomoc organizacyjna przy imprezach tj. Jesienne Spotkania Mieszkańców, próba realizacji wspólnych projektów w partnerstwie trójstronnym również ze Szkołą Podstawową w Głogoczowie tj. Głogoczów-wieś jak dzwon. Rozwój partnerstwa na rzecz budowania miejscowości tematycznej – projekt ten obecnie czeka na ocenę w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013, zawnioskowano o dotację w wysokości ok. 140 tyś. zł)

– Zespołem Placówek Oświatowych w Głogoczowie (wspólne projekty tj. „Gospodynie i Przedszkolaki kultywują lokalne zwyczaje”, wsparcie organizacyjne tj. pomoc przy kiermaszach świątecznych mających na celu zebranie środków na szkołę i przedszkole w Głogoczowie, trwają rozmowy ws. prowadzenia przez członkinie Stowarzyszenia w roku szkolnym 2013/2014 zajęć rękodzielniczych dla dzieci szkolnych)

– Komitetem Społecznym Głogoczów Razem (pomoc przy organizacji imprez charytatywnych tj. Koncerty Noworoczne, Walentynkowe Spotkania ze Sztuką. Występ wokalny Gospodyń w ramach ostatniego koncertu charytatywnego)

– lokalnymi restauratorami (np. organizacja ludowego kiermaszu świątecznego w Karczmie Bida, udział w Święcie Jarzębiny i sesja zdjęciowa do książki kucharskiej w Karczmie w Krzywaczce)

– Stowarzyszeniem WIOSNA (wolontariat gospodyń w ramach projektu „Szlachetna Paczka”, Anna Mentel – lider rejonu Myślenice i okolice, należy również do Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie)

– parafią – m.in. udział Gospodyń ubranych w stroje ludowe w uroczystościach kościelnych

– Izbą Gospodarczą w Sułkowicach (udział w projektach realizowanych przez Izbę tj. Progressio III)

Ponadto Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie co roku organizuje pielgrzymkę dla ok. 50 osób, do różnych sanktuariów na terenie Polski. Najczęściej, z uwagi na duże zainteresowanie, celem jest Licheń. W ubiegłym roku uczestnicy pielgrzymki odwiedzili Wambierzyce, Czermną i zwiedzili Góry Stołowe.

Nagrody i wyróżnienia jakie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zdobyło w ostatnim roku:

– 24.03.2012 Wyróżnienie w X Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych pt „Koszyk ze święconym na Wielkanocnym Stole” organizowanym przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Powiat Myślenicki oraz Zespół Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach.

– 15 sierpnia 2012 – wyróżnienie dla członkini Stowarzyszenia za Artystyczny Bukiet Zielny na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w konkursie „Cudowna moc bukietóworganizowanym przez Stowarzyszenie Instytut Dziedzictwa z Krakowa.

– 11 września 2012 – drugie miejsce Stowarzyszenia w konkursie na „Najlepszą Nalewkę roku 2012″ organizowanym przez Karczmę w Krzywaczce w ramach Święta Jarzębiny.