Kontakt

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

32-444 Głogoczów 406

NIP 681-205-37-22; REGON 122467597

Wpis do KRS nr 0000405670 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr konta bankowego: 67 2490 0005 0000 4500 5794 3674 Alior Bank SA

e-mail: kontakt@gospodynieglogoczow.pl