O Nas

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie powstało na bazie działającego od lat 50 XX wieku Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Koło Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie to organizacja o bogatych tradycjach, która prężenie działała przez kilkadziesiąt lat.

Okres największej świetności KGW w Głogoczowie to lata 70/80-te XX wieku, kiedy to członkinie Koła brały udział w wielu konkursach m.in. kulinarnych i angażowały się w życie nie tylko Głogoczowa, ale i całej gminy Myślenice np. poprzez udział w uroczystym otwarciu nowo wyremontowanego rynku w Myślenicach w latach `70. W tym czasie Koło Gospodyń liczyło około 50 pań. Grube tomy kronik z tych lat są świadectwem świetności Koła Gospodyń Wiejskich Głogoczowie dla przyszłych pokoleń.

Niestety, wraz z reformą samorządową w latach `90 rozpoczął się okres stagnacji spowodowany głównie brakiem środków na działalność. Ostatnie lata funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie naznaczone były niską aktywnością jego członkiń, brakiem funduszy i pomysłu na funkcjonowanie organizacji, co spowodowało powolny zanik tradycyjnej roli Koła Gospodyń Wiejskich we wsi. Działalność KGW ograniczyła się jedynie do prowadzenia podupadającego magla i pomocy w kuchni przy imprezach strażackich. Powoli zaczęły zanikać lokalne tradycje kultywowane dotychczas przez członkinie Koła tj. zapusty, jasełka, wspólne majówki, dożynki. Również tradycja wspólnych spotkań nie wytrzymała próby czasu. Koło Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie stało się organizacją skupiającą głównie starsze panie, bez ciekawej oferty dla młodszych mieszkanek Głogoczowa.

Niemniej od początku roku 2011 kilka członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, które dostrzegały problemy organizacji, rozpoczęło działania dążące do poprawy sytuacji w Kole. Zaczęto organizować spotkania mające na celu zachęcenie członkiń KGW do podjęcia aktywności w interesujących je obszarach. Aby w móc w pełni wykorzystać szanse jakie obecnie stoją przed organizacjami pozarządowymi, rozpoczęto starania o uzyskanie osobowości prawnej. Zwieńczeniem tych wysiłków było zebranie powołujące do życia Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie i w konsekwencji uzyskanie w grudniu 2011 roku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to duży sukces, ponieważ Stowarzyszenie jest pierwszym Kołem Gospodyń Wiejskich w gminie Myślenice z osobowością prawną.