Test questu „W poszukiwaniu Głogoczowskiego Skarbu”

W dniach 9-10 maja miał miejsce test gry terenowej/questu  „W poszukiwaniu Głogoczowskiego SKARBU”, w ramach projektu „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, w teście wzięło udział w sumie 37 dzieci – 27 uczniów Szkoły Podstawowej w Głogoczowie oraz 11 przedstawicieli Szkoły Podstawowej w Bęczarce. W najbliższym czasie trasę gry przejdą także głogoczowscy harcerze pod opieką Pani Elżbiety Dymek.

Uczestnicy testu przeszli całą wyznaczoną wierszowanymi zagadkami trasę, a na koniec odkryli Głogoczowski SKARB.

Na podstawie zgłaszanych w trakcie gry uwag, treść questu została zmodyfikowana, tak aby nie budzić już wątpliwości.

Poniżej można przeczytać uwagi jakie przekazała po przejściu całej trasy Szkoła Podstawowa w Bęczarce.

Quest jest interesujący i ciekawy Dzieci bardzo dobrze bawiły się rozwiązując zagadki o Głogoczowie. Przechodząc trasę zdobyły wiele cennych informacji o historii, pochodzeniui zabytkach miejscowości. Dzięki rozwiązaniu zagadek uczniowie mogli tę wiedzę utrwalić. Poza tym forma Questu wyzwala u uczniów ciekawość, pobudza ich do myślenia i rozwiązania problemu w sposób twórczy. Cały Quest napisany został w sposób przyjemny dzieciom, zawierający pewną dawkę tajemniczości, ale jednocześnie nie sprawiły większych trudności.

Oto kilka fragmentów z wypowiedzi dzieci:

„ Trasa mogłaby być dłuższa, by ta wspaniała przygoda mogła trwać znacznie dłużej”.

„ Jest to miły sposób spędzania wolnego czasu”.

„ Zagadki zostały napisane wierszem, dzięki czemu milej się je czytało”.

Organizatorzy questu dziękują bardzo wszystkim zaangażowanym w test nauczycielom i uczniom za zaangażowanie i pomocne uwagi!!

Premiera gry będzie miała miejsce już 26 maja w trakcie festynu rodzinnego pt „Głogoczów-wieś jak dzwon. Dlaczego właśnie on?”

 

09.05.2013 Test questu – SP w Głogoczowie

 

09.05.2013 – test questu – SP w Głogoczowie

09.05.13 – test questu – SP w Bęczarce

 

09.05.13 – test questu – SP w Bęczarce

 

09.05.13 – test questu – SP w Bęczarce

 

 

 

 

09.05.13 – test questu – SP w Bęczarce

 

Projekt „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz przez Miasto i Gminę Myślenice.