maj 2013 – produkty lokalne Stowarzyszenia

Maj 2013 roku to zakończenie realizowanego od 1 sierpnia 2012 roku projektu „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i był realizowany we współpracy partnerskiej z Miastem i Gminą Myślenice.

W ramach projektu, oprócz opisywanych na tej stronie działań, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie zakupiło komputer, drukarkę na potrzeby Stowarzyszenia, oraz namiot imprezowy PCV, który został wykorzystany na festynie podsumowującym projekt w dniu 26 maja br. Będzie on także wykorzystywany w ramach współpracy partnerskiej z organizacjami i  instytucjami, które podpisały Deklarację Partnerstwa na rzecz rozwoju Głogoczowa wokół wybranego tematu przewodniego „Głogoczów – wieś jak Dzwon. Twój przystanek w podróży”.

Członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie pilnie pracowały nad stworzeniem produktu lokalnego nawiązującego do tematu przewodniego miejscowości. W ramach prac na produktem odbyło się m.in. wyjazdowe szkolenie o tematyce:  co to jest produkt lokalny, kreowanie, wytwarzanie i legalizacja produktu lokalnego, możliwości jego dystrybucji, tworzenie sieci sprzedaży i promocja produktów lokalnych. Po nabyciu przez uczestników projektu podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej i produktów lokalnych, odbyły się warsztaty, mające na celu identyfikację pomysłów na produkt lokalny Głogoczowa oraz warsztaty rękodzielnicze pozwalające nabyć wiedzę jak przygotować produkt lokalny.

Wytworzone produkty były dostępne na wydarzeniu w dniu 26 maja pt „Głogoczów – wieś jak Dzwon. Dlaczego właśnie on?”. Dużym zainteresowaniem przybyłych dzieci cieszyła się biżuteria przygotowana przez panie ze Stowarzyszenia. Można więc powiedzieć, iż pomysł na przykładowy produkt lokalny Głogoczowa ma szansę na rynku. Oczywiście, aby produkty w pełni zafunkcjonowały muszą zostać jeszcze dopracowane, ale jak na pierwsze doświadczenia w produkcji biżuterii z masy FIMO widać że jest potencjał w tych działaniach.

Propozycje produktów lokalnych, nawiązujących do dzwonów, przygotowane przez członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie.