26.04- spotkanie organizacyjne majowej imprezy cz2

W dniu 26 kwietnia  odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców Głogoczowa w ramach projektu „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”.

W spotkaniu prowadzonym przez koordynator projektu Agnieszkę Węgrzyn, wzięło udział29, bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie majowej imprezy pt „Głogoczów – wieś jak dzwon. Dlaczego właśnie on?”, osób .

Zebranie to podzielone było na dwie części.

W trakcie pierwszej części omówione zostały zasady partnerstwa wokół tematu przewodniego miejscowości. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że:

– partnerstwo oznaczać będzie wspólne, dobrowolne, autonomiczne działania, rozumiane jako realizacja pomysłów dla całej miejscowości i wszystkich mieszkańców;

– zadania te mają na celu rozwijanie poczucie tożsamości społecznej w mieszkańcach Głogoczowa;

– partnerzy będą mieli prawo do posługiwania się logo „Głogoczów-wieś jak dzwon”.

Przygotowane przez Koordynator Projektu Deklaracje Partnerskie, opracowane na podstawie uzgodnionych założeń, zostaną wkrótce podpisane przez zainteresowane organizacje, instytucje i mieszkańców.

Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany partnerstwem w ramach tematu przewodniego „Głogoczów-wieś jak dzwon”, to może również podpisać Deklarację. Druk dostępny będzie po długim weekendzie majowym w WDK w Głogoczowie.

Następnie obecni przedstawiciele głogoczowskich organizacji, instytucji i przedsiębiorców wspólnie wybrali, wśród dwóch propozycji, wygląd tablic informacyjno-edukacyjnych. Tablice te już niebawem znajdą się w centrum wsi i służyć będą m.in. jako pomoc do pierwszego głogoczowskiego questa. W trakcie spotkania rozdana została już także pierwsza partia plakatów reklamujących majową imprezę.

 

 

Projekt „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz przez Miasto i Gminę Myślenice.