12.04- spotkanie organizacyjne majowej imprezy cz1

W dniu 12 kwietnia  odbyło się kolejne spotkanie mieszkańców Głogoczowa w ramach projektu „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”.

W spotkaniu prowadzonym przez koordynator projektu Agnieszkę Węgrzyn, wzięło udział 30, bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie majowej imprezy pt „Głogoczów – wieś jak dzwon. Dlaczego właśnie on?”, osób .

Zebranie to podzielone było na dwie części.

Pierwsza część miała na celu zintegrowanie uczestników i przygotowanie wstępne do podpisania Deklaracji Partnerskich w ramach promocji Głogoczowa-wsi jak dzwon. Mieszkańcy otrzymali, do zapoznania się w późniejszym terminie, przykładowe Deklaracje, i usłyszeli ogólną informację odnośnie planowanych w ramach partnerstwa działań. Z uwagi na informacje, które mają być dostępne w tym tygodniu, odnośnie ewentualnego dofinansowania lub jego braku dla kolejnego projektu, mającego na celu stworzenie strategii dla miejscowości tematycznej „Głogoczów-wieś jak dzwon”, ta część spotkania trwała dość krótko.

Następnie obecni przedstawiciele głogoczowskich organizacji, instytucji i przedsiębiorców wspólnie określili plan zadań związanych z organizacją festynu i rozdzielili  miedzy siebie wynikające z tego planu obowiązki. Zapoznano się także z przygotowanymi uprzednio koncepcjami ułożenia scenografii i wybrano jeden z wariantów. Pokazane i zaakceptowane zostały także: ogólna koncepcja scenografii i  plakat reklamujący imprezę.

Prace związane z organizacją majowej imprezy nabierają tempa, a o projekcie i imprezie można usłyszeć w ostatnim wydaniu

Kuryera Myślenickiego w TVP KRAKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz przez Miasto i Gminę Myślenice.