10.05- spotkanie org. majowej imprezy cz3 + Deklaracja Partnerstwa

W dniu 10 maja odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne mieszkańców Głogoczowa w ramach projektu „Aktywny Głogoczów-partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”, które miało na celu przygotowanie majowego festynu „Głogoczów-wieś jak dzwon. Dlaczego właśnie on?”

W spotkaniu prowadzonym przez koordynator projektu Agnieszkę Węgrzyn, wzięło udział 27, bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie majowej imprezy pt „Głogoczów – wieś jak dzwon. Dlaczego właśnie on?”, osób .

Zebranie to podzielone było na dwie części.

W trakcie pierwszej części uczestnicy spotkania zapoznali się z gotowym dokumentem Deklaracji Partnerstwa wokół tematu przewodniego „Głogoczów-wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży”. Dokument ten powstał na podstawie wspólnych uzgodnień i Deklaracji Partnerskiej Sołectwa Jawornik. Jawornik ma już podpisane Partnerstwo na rzecz rozwoju miejscowości od paru lat.

Deklaracja uzyskała akceptację uczestników projektu i jest dostępna w WDK w Głogoczowie.

Zapraszamy

głogoczowskie organizacje, instytucje, przedsiębiorców i mieszkańców

do podpisywania

Deklaracji Partnerstwa

na rzecz rozwoju Głogoczowa

wokół wybranego tematu przewodniego miejscowości

„Głogoczów – wieś jak dzwon. Twój przystanek w podróży.”

 

Tekst Deklaracji Partnerstwa

 

Następnie obecni przedstawiciele głogoczowskich organizacji, instytucji i przedsiębiorców dyskutowali na temat przygotowań organizacyjnych festynu rodzinnego „Głogoczów-wieś jak dzwon. Dlaczego właśnie on?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Aktywny Głogoczów – partnerstwo trójsektorowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz przez Miasto i Gminę Myślenice.